Strategia de dezvoltare a satului Bravicea

  • Principala
  • Strategia de dezvoltare a satului Bravicea

Obiectivele strategice ale Strategiei de dezvoltare socio-economică a satului Bravicea, pentru perioada anilor 2016–2023:

  1. Renovarea și dezvoltarea continuă a infrastructurii sociale.
  2. Un mediu economic favorabil dezvoltării antreprenoriatului.
  3. Conștientizarea și implicarea populației în utilizarea rațională a resurselor naturale și ameliorarea stării mediului ambiant.
  4. Realizarea unui sistem instituțional modern, transparent, participativ și coezitiv.

Obiectivele strategice rezultă din confluența celor trei factori ai procesului de dezvoltare durabilă la nivel local: mediul, societatea și activitatea economică.


A se vedea și:

Actualizat la: 7.3.2022