Primarul

 

Mesajul Primarului

Dragi braviceni și prieteni ai satului nostru!

Bun venit pe pagina WEB oficială a Primăriei Bravicea!

Aici găsiți informația despre localitate, Primărie, Consiliul Local, instituții publice, agenți economici din teritoriu.
Internetul a devenit un mijloc de interacțiune a autorităților publice locale cu cetățenii săi, cu partenerii de dezvoltare. Implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor va contribui la o administrare locală deschisă, oferindu-le membrilor comunității oportunitatea de a se informa și a-și expune opinia. Prin intermediul paginii WEB dezvoltăm comunicarea noastră, promovând transparența. Suntem deschiși pentru dialog și mizăm pe o implicare amplă a cetățenilor la rezolvarea problemelor comunitare.

Sper că acest site să vă fie informativ și util.

Împreună putem decide, rezolva, schimba lucrurile spre bine.

Mulțumesc partenerilor care au contribuit la crearea acestei pagini WEB.

Cu respect,

Alexei Zatic,
primar al satului Bravicea


Primăria satului Bravicea, raionul Călărași

Satul Bravicea este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi din componența raionului Călărași, Republica Moldova.

Puterea locală aparține comunității, care o exercită, în condițiile stabilite de Constituție și de legile țării, prin autoritățile administrative.

Autoritățile reprezentative ale colectivității locale din satul Bravicea sunt: Consiliul Local și Primarul.


Organizare și funcționare

Primăria satului Bravicea își desfășoară activitatea în baza regulamentului de ordine interioară aprobat de către Consiliul Local.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale a căror configurație se stabilește anual prin organigrama propusă de primar și aprobată de către Consiliul Local.

Primarul, secretarul Consiliului Local, funcționarii publici și aparatul de specialitate al primarului formează Primăria satului Bravicea, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.


Primarul

Primarul se alege prin votul liber exprimat, egal, direct și secret al cetățenilor care au domiciliul stabil în sat, din rândul cetățenilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de Constituție și de legile în vigoare.

Primarul este autoritatea reprezentativă a populației din unitatea administrativ-teritorială și executivă a Consiliului Local. Atribuțiile primarului sunt prevăzute de Legea privind administrația publică locală.


CV-ul primarului Alexei Zatic

Adresa: satul Bravicea, raionul Călărași, MD-4414, Republica Moldova

Tel. +373 24434236 sau +373 67493300

E-mail: prbravicea@gmail.com

Experiență profesională:

2015–prezent: primar al satului Bravicea, raionul Călărași

2011–2015: vice director, „TRANSCONFORT” S.R.L.

2007–2011: primar al satului Bravicea, raionul Călărași

1998–2007: vice director, „TRANSCONFORT” S.R.L.

1986–1998: merceolog, CONSUM COOP Bravicea

Experiență în managementul proiectelor:

 • 2019–2020: Crearea Serviciului Teritorial de Salvatori și Pompieri (STSP)
 • 2019: Crearea Sălii de Fitness Bravicea
 • 2018: Construcția Plăcii comemorative în memoria consătenilor – participanți la acțiunile de luptă din Afganistan (1978–1989), conflictul armat de pe Nistru (1991–1992), participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl
 • 2018: Reparația Grădiniței din satul Bravicea
 • 2017–2019: „La Hramul Căruțașilor” – festival al tradițiilor populare și îndeletnicirilor strămoșești
 • 2017: Construcția podului spre cimitir
 • 2016: Modernizarea Bibliotecii publice „George Munteanu”. Editarea ziarului local „Curierul de Bravicea”.
 • 2016–2017: Reamplasarea și renovarea Școlii de Arte Bravicea
 • 2015: Gazificarea Grădiniței din satul Bravicea
 • 2010: Construcția WC-ului tip „Eco-San”
 • 2010: Construcția Compoziției sculpturale „Hora Haiducilor”
 • 2009: Crearea postului local de radio
 • 2009: Construcția Complexului Sportiv al Liceului
 • 2008: Reabilitarea sistemului de iluminare stradală
 • 2008: Construcția Apeductului „Cangea”
 • 2007–2010: Renovarea Grădiniței din satul Bravicea
 • 2007–2008: Implementarea Subproiectului FISM II „Reparația Liceului din Bravicea”
 • 2007: Reparația fântânii arteziene din centrul satului Bravicea

Cursuri:

2007: „Managementul Administrației Publice Locale”, organizator: Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova


Ultima editare: 15.6.2022