Societatea civilă

A.O. „Părinții în Sprijinul Învățământului”


Asociația Obștească „Părinții în Sprijinul Învățământului”, cod fiscal (IDNO) 1012620001858, este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate. Asociația este nonprofit, de utilitate publică și a fost înființată în anul 2013 la inițiativa dnei Angela Zatic, director al Bibliotecii Publice Teritoriale „George Munteanu” din Bravicea.

Scopurile Asociației constau în contribuirea la:

 • acordarea sprijinului material pentru consolidarea bazei didactico-materiale a gimnaziului, elevilor dotați, pentru promovarea talentelor, crearea condițiilor de dezvoltare a aptitudinilor creativ-artistice, efectuarea schimbului de vizite reciproce ale pedagogilor și elevilor;
 • procurarea literaturii și a materialelor didactice, mobilierului necesar pentru asigurarea procesului educațional;
 • efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere a edificiilor gimnaziului;
 • dezvoltarea parteneriatelor și scrierea proiectelor pentru comunitate.

În structura organizatorică a Asociației intră următoarele organe:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul de Administrație în următoarea componență:
  – Corcodel Elena, președinte;
  – Popa Olga, secretar;
  – Boțan Tatiana, membru;
  – Burlea Iulia, membru;
  – Suvac Ludmila, membru.
 • Președinte Asociației – Dînga Rodica
 • Comisia de cenzori în următoarea componență: Sîrbu Tatiana, Rutcovschi Lilia, Cheptene Ana.

În perioada anilor 2003–2019, în colaborare cu APL Bravicea, Gimnaziul „Ștefan cel Mare”,  Biblioteca Publică Teritorială „George Munteanu ”, „Clubul Femeilor” din localitate au fost implementate următoarele proiecte:

 1. 2007–2008: Reparația capitală a clădirii Gimnaziului „Ștefan cel Mare”;
 2. 2009: Construcția complexului sportiv al Gimnaziului;
 3. 2010: Construcția WC-ului tip „ECO-SAN” la Gimnaziu;
 4. 2010–2012: Inaugurarea a trei cercuri pentru copiii din familiile social-vulnerabile;
 5. 2013: Educația pentru un mod sănătos de viață;
 6. 2019: Crearea Sălii de Fitness la Casa de Cultură din Bravicea.

Date de contact:
Asociația Obștească „Părinții în Sprijinul Învățământului”
Adresa juridică: satul Bravicea, raionul Călărași, MD-4414
Tel. +373 24434265, +373 79067851
e-mail: parintiiao2020@gmail.com
Președinte: Dînga Rodica


Actualizat la: 26.10.2021