Bugetul local

Bugetul satului Bravicea


Aprobat pentru anul 2021: 7479,5 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.


Aprobat pentru anul 2020: 7093,0 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.

Cu modificările ulterioare – venituri în sumă de 8081,3 mii lei și cheltuieli în sumă de 8346,8 mii lei. Deficit bugetar: 265,5 mii lei, care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești disponibil la 1 ianuarie 2020.


A se vedea și:
Decizia nr. 13/18 din 8 decembrie 2020 a Consiliului Local Bravicea
Decizia nr. 13/02 din 8 decembrie 2020 a Consiliului Local Bravicea
Decizia nr. 09/10 din 10 decembrie 2019 a Consiliului Local Bravicea
Sinteza Cheltuielilor Bugetului Primăriei Bravicea pentru 2020 (planificat)


Ultima editare: 17-dec-2020