Bugetul local

Bugetul satului BRAVICEA, raionul CĂLĂRAȘI


Aprobat pentru anul 2022: 8300,7 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.


Aprobat pentru anul 2021: 7479,5 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.

Cu modificările ulterioare – venituri în sumă de 7886,3 mii lei și cheltuieli în sumă de 8362,9 mii lei. Deficit bugetar: 486,6 mii lei, care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești disponibil la 1 ianuarie 2021.


Aprobat pentru anul 2020: 7093,0 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.

Cu modificările ulterioare – venituri în sumă de 8081,3 mii lei și cheltuieli în sumă de 8346,8 mii lei. Deficit bugetar: 265,5 mii lei, care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești disponibil la 1 ianuarie 2020.


A se vedea și:

Actualizat la: 27.12.2021