Bugetul local

Bugetul satului Bravicea


Aprobat pentru anul 2021: 7479,5 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.


Aprobat pentru anul 2020: 7093,0 mii lei. Veniturile fiind egale cu cheltuielile.

Cu modificările ulterioare – venituri în sumă de 8081,3 mii lei și cheltuieli în sumă de 8346,8 mii lei. Deficit bugetar: 265,5 mii lei, care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești disponibil la 1 ianuarie 2020.


A se vedea și:


Actualizat la: 6.4.2021