Consultări publice

– 20 noiembrie 2020

Primăria satului Bravicea, raionul Călărași, aduce la cunoștință despre desfășurarea consultărilor publice asupra proiectelor de decizii după cum urmează:

  • „Cu privire la aprobarea bugetului satului Bravicea pe anul 2021 în prima lectură”. (Raportor – A. Zatic, primar).
  • „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pe anul 2021”. (Raportor – A. Zatic, primar).
  • „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a impozitelor locale pe anul 2021”. (Raportor – A. Zatic, primar).
  • „Cu privire la aprobarea bugetului satului Bravicea pe anul 2021 în a doua lectură”. (Raportor – A. Zatic, primar).
  • „Cu privire la formarea bunului imobil prin separare”. (Raportor – S. Popa, specialist RRF).

Consultările publice se vor desfășura la data de 2 decembrie 2020 începând cu ora 10:00 în incinta Sălii de ședințe a primăriei Bravicea.

Scopul proiectelor este de a aduce la cunoștința tuturor părților interesate intenția primăriei pe proiectele de decizii de interes local, care pot avea impact economic, de mediu și social (asupra modului de viață a drepturilor omului, asupra culturii, sănătății și protecției sociale, asupra serviciilor publice, precum și în alte probleme care preocupă populația).

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 1 decembrie 2020 la următoarele adrese:

E-mail: prbravicea@gmail.com

Tel. +373 24434238 sau

Adresa poștală: Primăria Bravicea, MD–4414, satul Bravicea, raionul Călărași, Republica Moldova

Persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică – Natalia Pîrău, secretar CL

A se vedea și: Dispoziția nr. 99 din 13.11.2020


– 9 august 2020

Propunerile:

  • extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă;
  • înființarea întreprinderii municipale;
  • amplasarea unui teren de joacă

A se vedea și: Procesul-verbal din 9.8.2020 (.pdf)