Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova informează

Stiri Image
24.03.2022
Știri

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova informează

Serviciul Fiscal de Stat informează că, persoanele fizice-cetățeni au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la data de 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

Modalitatea de depunere a declarației Pașii necesari de a fi parcurși Confirmarea de depunere a declarației
Pe suport de hârtie personal/reprezentant la Direcțiile  deservire fiscală La prezentarea la sediul Direcției deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul va  prezenta buletinul de identitate sau un alt document ce confirmă identitatea.

Declarația poate fi prezentată în adresa SFS de către reprezentantul /reprezentantul legal al contribuabilului, cu condiția confirmării identității și împuternicirilor acestuia prin procură sau printr-un certificat/ act emis de autoritatea competentă.

Recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor.
Prin intermediul oficiului poștal,
printr-o scrisoare recomandată
Declarația se completează și se semnează   de contribuabil, ulterior fiind remisă în adresa Serviciului Fiscal  de Stat printr-o scrisoare recomandată. Avizul poștal de recepție.

 

În format electronic 1. Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web oficială www.sfs.md.

2. Accesarea serviciului „Declarație electronică”;

3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv efectuarea desemnării procentuale în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;

4. Semnarea prin intermediul serviciului MSign.

Recipisa electronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
 Semnată electronic prin transmitere la adresa de e-mail: mail@sfs.md 1. Declarația se completează și se semnează  electronic în corespundere cu  Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014.

2. Declarația se transmite la adresa de e-mail a Serviciului Fiscal de Stat: mail@sfs.md.

Notificarea recepționată la e-mail-ul de expediere.
Declarația semnată olograf, scanată și remisă la adresa de e-mail:  cet@sfs.md Este posibilă prezentarea declarației  semnate olograf în formă scanată la adresa de e-mail: cet@sfs.md.

Declarația se consideră recepționată cu condiția confirmării identității declarantului.

Notificarea recepționată la adresa de e-mail  de expediere (în termen de 3 zile lucrătoare)*.

 

* În cazul în care informația din Declarația prezentată la adresa de e-mail cet@sfs.md   necesită verificări suplimentare, contribuabilului îi va fi remisă la adresa de e-mail o notificare privind recepționarea condiționată a declarației, în care se va indica motivul recepționării condiționate și acțiunile care urmează să le întreprindă în acest sens.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web oficială www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

 

Sursa: https://sfs.md/ro/stiri/sfs-pune-la-dispozitia-persoanelor-fizice-cetateni-o-gama-larga-de-solutii-pentru-a-depune-declaratia-cet18