Inițiativa femeilor susținută de finanțatori și APL Bravicea

Stiri Image
13.04.2022
Evenimente

Inițiativa femeilor susținută de finanțatori și APL Bravicea

În luna noiembrie a anului 2021, Primăria Bravicea a participat cu Proiectul „Îmbunătățirea factorilor de mediu în s. Bravicea cu implicarea femeilor” la Programul de granturi destinate APL-urilor desfășurat în cadrul proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Scopul proiectului este îmbunătățirea factorilor de mediu prin acțiuni comunitare bazate pe un parteneriat eficient între APL Bravicea și femeile cu inițiativă din localitate.

Perioada de implementare a proiectului va fi de 10 luni. Bugetul total al proiectului constituie 18 100 USD, inclusiv grant oferit de Suedia: 16 000 USD, contribuția comunității 2 100 USD.

Problema abordată

Satul Bravicea se confruntă cu o problemă de mediu semnificativă. Gunoiștile neautorizate provoacă pagube grave mediului. Stocarea necorespunzătoare a deșeurilor solide duce la poluarea solului, aerului și a apelor, acestea afectând direct și indirect condițiile de trai și sănătatea populației din comunitatea noastră. Proiectul dat este o inițiativă a Clubului Femeilor, serviciu al Bibliotecii Publice Teritoriale „George Munteanu” din comunitate care împreună cu APL Bravicea își propune să reducă degradarea mediului, sporind gradul de reziliență la schimbările climatice prin implementarea Proiectului „Îmbunătățirea factorilor de mediu în s. Bravicea cu implicarea femeilor.”

Soluția propusă pentru problema abordată

Clubul Femeilor este grupul de inițiativă preocupat de problema ecologică generată de Gunoiștea din sat și gradul scăzut de conștientizare a populației despre schimbările climatice. Amplasată la circa 50 m de drumul național Orhei – Călărași și la 500 m de șoseaua M14, gunoiștea, în starea actuală, poluează teritoriile învecinate și valea râului Cula, care după vânturile sezoniere e plină de peliculă, deșeuri menajere etc. Construcția unui gard pe o suprafață de 10 000 m2 care ar delimita perimetrul gunoiștii ar fi soluția optimă pentru stocarea gunoiului existent și a celor cca 100 t de deșeuri adunate din comunitate de APL anual, cu două tractoare. Campania de salubrizare și înverzire din preajma gunoiștii va implica comunitatea. Primăria, împreună cu agenții economici, consilierii locali și femeile-voluntare vor renova fântânile amplasate pe drumul principal al satului. Tot ele vor avea grijă de spațiile din preajma porților, plantând flori și fiind informate în cadrul celor trei instruiri despre pericolul degradării mediului, schimbările climatice, gestionării riscurilor dezastrelor, sporind astfel cunoștințele și abilitățile în vederea activității prietenoase mediului și dezvoltării durabile a localității.

Rezultatele prognozate

În rezultatul implementării proiectului, vor surveni următoarele schimbări:

Sub aspect cantitativ:

 • gunoiște îngrădită cu un gard de plasă metalică pe o suprafață de 10 000 m2, loc cu destinație specială pentru stocarea deșeurilor, împrejmuit de o perdea forestieră care va proteja gunoiștea de vânt și cetățeni iresponsabili care aruncă gunoiul oriunde, numai nu la locul stabilit.
 • Circa 100 tone de deșeuri colectate anual, stocate într-un loc special amenajat.
 • 30 de femei informate la bibliotecă în cadrul a 3 ședințe de instruire despre schimbările climatice, gestionarea riscurilor dezastrelor și dezvoltarea durabilă;
 • 10 fântâni renovate cu susținerea financiară a APL, agenților economici, consilierilor locali și cu implicarea voluntară a femeilor;
 • 10 femei își vor demonstra abilitățile de amenajare a spațiilor cu flori din preajma porților.

Sub aspect calitativ:

 • Deșeuri stocate la locul stabilit și îngrădit;
 • Aspect frumos al satului amplasat în raza Parcului Național Orhei;
 • Fântâni renovate în stil național pe traseul turistic Orhei – Călărași;
 • Spații din preajma porților amenajate – model pentru toți membrii comunității;
 • Femei-conștiente de schimbările climatice, informate despre gestionarea riscurilor de dezastre, capabile să transmită informațiile acumulate în cadrul instruirilor copiilor, tinerilor și celorlalți membri ai comunității;
 • Promovarea proiectului și a comunității în mass-media.

Grupul țintă de beneficiari

Beneficiarii proiectului vor fi toți membrii comunității. Beneficiari indirecți ai proiectului vor fi și membrii a 5 localități învecinate (10 mii la număr) pentru că factorii benefici de mediu nu au frontiere.

Impactul prognozat al proiectului

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului vor fi dispuși să colecteze la timp gunoiul, acesta fiind stocat într-un loc adecvat. Acest fapt îi va ajuta să conștientizeze necesitatea menținerii în ordine a locului în care trăiesc, preluând bune practici din republică sau de peste hotarele ei.

APL dispune de un tractor care este folosit la lucrările de întreținere a Gunoiștii autorizate iar autospeciala din dotarea Serviciului public de pompieri și salvatori poate fi utilizată la anumite lucrări de salubrizare, stingere a incendiilor de vegetație, stropirea florilor etc.

Mărirea taxei pentru salubrizare va oferi posibilitatea de a utiliza mai multe mijloace financiare pe viitor, pentru amenajare și procurarea tomberoanelor pentru sortarea selectivă a deșeurilor.

Cât de mult nu ar face Primăria Bravicea în a gestiona gunoiștea într-un mod adaptat cerințelor, menținând în ordine spațiile adiacente, efectuând periodic lucrări de stocare a deșeurilor, supraveghind procesul, neadmițând arderea deșeurilor pentru a nu polua mediul, fără implicarea noastră, a tuturor membrilor comunității, nu vom avea un sat curat, o priveliște frumoasă la intrarea în localitate și o dorință fermă de a ne implica pentru a supraviețui dezastrului ecologic care amenință Pământul.

Prin intermediul (I) radioului local, (II) a paginii web a Primăriei Bravicea, rețelei sociale (III) Facebook Curierul de Bravicea; Biblioteca Publică Teritorială „George Munteanu”; Voluntarii din Bravicea, membrii comunității vor fi informați sistematic despre importanța colectării gunoiului și stocării lui la Gunoiștea autorizată. Autoritățile locale, împreună cu ONG-ul „Părinții în Sprijinul Învățământului”, agenți economici, instituții publice, femei, vor consolida capacitățile în domeniul rezistenței la schimbările climatice, gestionarea riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile.

Caracterul inovativ al proiectului

În condițiile în care țara nu dispune de condiții adecvate pentru colectarea și prelucrarea deșeurilor la nivel regional pentru a preveni dezastrul ecologic care duce la schimbările climatice, considerăm că ideea proiectului este oportună. Din perspectiva Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), care sunt un apel universal la acțiune pentru a proteja planeta, de reducere a degradării mediului, abordarea este inovativă pentru că vine din partea grupului de inițiativă al femeilor, care prin proiectul dat, se implică în procesul de luare a deciziilor, contribuind la rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme comunitare. Conștientizarea de către femei și autoritățile locale a necesității conjugării eforturilor pentru sporirea rezistenței la schimbările climatice prin informare și educație ecologică ca urmare a implementării cu succes a proiectului ar putea constitui un model și pentru alte comunități.

 

Angela ZATIC, angelazatic@gmail.com

director, Biblioteca Publică Teritorială „George Munteanu”