Construcția gardului la Stadionul din Bravicea – Proiect finanțat î...

  • Principala
  • Noutăți
  • Evenimente
  • Construcția gardului la Stadionul din Bravicea – Proiect finanțat în cadrul Programului Național „Satul European Expres”
Stiri Image
08.09.2023
Evenimente

Construcția gardului la Stadionul din Bravicea – Proiect finanțat în cadrul Programului Național „Satul European Expres”

La 15 mai 2023, Primăria Bravicea a depus nota conceptuală pentru Proiectul „Construcția gardului la Stadionul din satul Bravicea” la Concursul în cadrul apelului competitiv pentru oferirea unor granturi mici în cadrul Programului Național „Satul European Expres”, ediția 2023 cu sursa de finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Concursul include 10 etape: lansarea concursului; pregătirea, depunerea, evaluarea notelor conceptuale, aprobarea proiectelor pentru finanțare, după care au urmat etapele de implementare ale proiectului: pregătirea și depunerea dosarului complet al proiectului, semnarea contractului de finanțare a proiectului, atribuirea contractelor de achiziții publice, realizarea lucrărilor, finalizarea proiectului, perioada post-implementare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 490 din 12 iulie 2023, proiectul depus la concursul nominalizat, a fost inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2022–2024, în vederea finanțării din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală în anul bugetar 2023.

Consiliul Local Bravicea prin Decizia nr. 06/01 din 24 iulie 2023 a aprobat propunerea de Proiect „Construcția gardului la Stadionul din s. Bravicea”, spre finanțare Programului Național „Satul European Expres”, ediția 2023.

Obiectivul general al proiectului este crearea condițiilor optime de securitate pentru locuitorii satului Bravicea de a practica modul sănătos de viață, prin construcția gardului la Stadionul local.

Beneficiarii proiectului sunt toți membrii comunității și vecinii care vor beneficia de un teren de sport îngrădit de animalele satului cu un gard, protejând astfel infrastructura socială.

Produsele proiectului: Gardul din elemente prefabricate de beton armat va fi construit pe o lungime de 412 m liniari protejând stadionul cu suprafața de 2,1944 ha și menținând funcționale: terenul pentru fotbal cu suprafața de 110 m x 60 m, pista de alergări destinată competițiilor sportive de 800 m, terenul pentru volei 18 m x 9 m, teren pentru baschet 26 m x 14 m; scaunele publice (120 m liniari) donate și instalate de donatori în parteneriat cu APL Bravicea; scena improvizată 3 m x 4 m pentru activități culturale, alte obiecte de menire culturală construite de APL Bravicea. Vor fi construite 2 porți metalice prin care se va asigura accesul publicului pe Stadion.

Activitățile principale din cadrul proiectului: semnarea contractului de finanțare în cadrul Programului „Satul European Expres”, ediția 2023, privind acordul de finanțare pentru proiectul de construcție a gardului la Stadionul local; semnarea contractului cu antreprenorul desemnat în urma procedurii de achiziții publice și demararea lucrărilor; informarea comunității despre proiect și finanțatori; monitorizarea activităților proiectului, recepția finală a lucrărilor; asigurarea durabilității proiectului etc.

În rezultatul licitației procedurii de achiziții publice, Societatea Comercială TEHELECTRO S.R.L. a fost desemnată responsabilă pentru efectuarea lucrărilor de construcție a gardului la Stadionul din Bravicea.

Valoarea Proiectului „Construcția gardului la stadionul din Bravicea” constituie suma de 387997, 68 lei oferiți APL Bravicea de către Guvernul Republicii Moldova în cadrul Programului Național „Satul European Expres”, ediția-2023.


A se vedea și: