Cerințe de securitate la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate ș...

 • Principala
 • Noutăți
 • Știri
 • Cerințe de securitate la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate și instalațiilor cu gaze naturale
Stiri Image
08.02.2021
Știri

Cerințe de securitate la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate și instalațiilor cu gaze naturale

 • nu folosiți improvizațiile la instalații și aparate, ele prezintă pericol real de explozie și incendii;
 • la aprinderea focului respectați principiul „gaz pe flacără”. Întâi se aprinde flacăra, apoi se deschide robinetul de gaz;
 • asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără deschisă, alimentate cu gaze naturale;
 • efectuați verificarea instalațiilor de gaze o dată în an;
 • evitați orice posibilitate de montare ilegală a unor racorduri la instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale.
Se interzice:
 • aflarea în încăperi unde se simte miros de gaze sau unde sunt aparate de încălzire neracordate la coș de fum, având focul deschis;
 • folosirea racordurilor flexibile necertificate;
 • lăsarea în funcțiune fără supraveghere a aragazelor sau a altor aparate neautomatizate;
 • blocarea canalul și/ sau coșului de fum!
Acțiunile în cazul depistării mirosului de gaze naturale:
 • închideți toate aparatele alimentate cu gaze naturale;
 • nu acționați întreruptoarele și aparatele electrice și electrocasnice;
 • deschideți toate ușile și ferestrele pentru aerisirea spațiului;
 • stingeți toate focurile de la aparatele de preparare a hranei sau de încălzire, nu folosiți chibrituri, brichete sau alte surse de foc deschis;
 • anunțați cât mai rapid posibil, din afara spațiului afectat, serviciile de urgență (112).

În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se interzice:

 •  utilizarea buteliilor necorespunzătoare sau defecte;
 • amplasarea buteliilor în interiorul clădirilor/ caselor de locuit, acestea trebuie amplasate în exterior în dulapuri metalice;
 • utilizarea furtunurilor de racord în stare defectă, cu porozități, îndoituri bruște, fisurate sau lărgite la capete, fără regulatoare de presiune, fără coliere de strângere, ori fără garnituri de etanșare sau cu garnituri deteriorate;
 • racordarea aparatelor și mijloacelor de încălzire direct, fără reductor de presiune;
 • amplasarea buteliilor în apropierea surselor de căldură, de radiații termice intense, ori sub acțiunea directă a razelor solare. Butelia nu se va depozita sau utiliza când temperatura depășește 40o C;
 • utilizarea buteliilor cu gaze lichefiate în subsolul clădirilor, deoarece gazul petrolier lichefiat (G.P.L.) este aproximativ de două ori mai greu ca aerul;
 • transportarea, manipularea sau folosirea buteliilor în altă poziție decât cea verticală, răsturnarea, lovirea lor, etc.;
 • folosirea în stare defectă a buteliilor și instalațiilor aferente (furtun, reductor de presiune);
 • trecerea furtunului prin spatele cuptorului mașinii de gătit;
 • suprapunerea garniturii noi peste cea veche;
 • încălzirea buteliilor cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliilor;
 • spălarea buteliilor în lichide corozive (sodă, leșie etc.);
 • efectuarea verificării etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu flacără. Verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.

În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se recomandă:

 • amplasarea în exterior a buteliilor trebuie prevăzută la o distanță (în lumină) de cel puțin 0,5 m de la golurile de fereastră și 1 m de la golurile de ușă ale etajului întâi, cel puțin de 3 m de la golurile de ușă și de fereastră ale subsolurilor și demisolurilor;
 • nu lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. Luați-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neașteptate;
 • după ce ați terminat de gătit, asigurați-vă că ați oprit din funcționare cuptorul și aragazul;
 • înainte de aprinderea focului, verificați dacă robinetul buteliei și robinetele aparatului de utilizare sunt închise;
 • în cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în încăpere, procedați de urgență la închiderea robinetului buteliei și al aparatului de utilizare și deschideți ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute. Totodată, nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, nu se va fuma și nu se vor aduce/utiliza surse de foc decât după aerisirea încăperii;
 • la aprinderea focului la aragaz sau sobă alimentate cu gaze naturale, după deschiderea robinetului buteliei, utilizați principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeți întâi chibritul și apoi manevrați robinetul de alimentare cu gaz). Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric;
 • alimentați buteliile doar cu combustibilul pentru care au fost proiectate.

Pliant Cerințe de securitate butelii de gaz (.pdf)
Pliant Butelii de gaz (.pdf)
Pliant Instalații de gaz (.pdf)