30 iunie 2023 – termen limită de achitare a impozitului pe bunurile...

  • Principala
  • Noutăți
  • Știri
  • 30 iunie 2023 – termen limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar
Stiri Image
16.06.2023
Știri

30 iunie 2023 – termen limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier) – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar că, pentru anul 2023, termenele-limită de achitare a acestora sunt:

  • 30 iunie 2023 – în cazul bunurilor imobiliare și a terenurilor persoanelor fizice – cetățeni, precum și a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor țărănești (de fermier), existente și/ sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
  • 25 martie 2024 – în cazul bunurilor imobiliare și a terenurilor persoanelor fizice – cetățeni, precum și a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor țărănești (de fermier), dobândite după 31 martie a anului curent.

Suma impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice-cetățeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) (pentru terenurile neevaluate) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor.

De asemenea, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar:

  • până la 15 iunie 2023 – pentru bunurile existente și/ sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;
  • până la 1 februarie 2024 – pentru bunurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.
A se vedea și:

Sursa: Comunicatul de pe sfs.md