Ședința Consiliului Local Bravicea | 8 decembrie 2021, ora 14:00

Stiri Image
08.12.2021
Evenimente

Ședința Consiliului Local Bravicea | 8 decembrie 2021, ora 14:00

Ordinea de zi:
 1. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2021.
 2. Cu privire la aprobarea Bugetului satului Bravicea pe anul 2022, în prima lectură.
 3. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pe anul 2022.
 4. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a impozitelor locale pe anul 2022.
 5. Cu privire la aprobarea Statelor de personal.
 6. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar pe anul 2021.
 7. Cu privire la Planul de activitate al Consiliului local pe trimestrul I anul 2022.
 8. Cu privire la aprobarea Graficului de concediu pentru anul 2022.
 9. Cu privire la aprobarea Bugetului satului Bravicea pe anul 2022, în lectura a II-a.
 10. Cu privire la aprobarea Premiului anual.
 11. Cu privire la stabilirea prețurilor.
 12. Cu privire la gestionarea fondului forestier al APL Bravicea pentru anul 2021.
 13. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
 14. Cu privire la cererile cetățenilor.

Locul desfășurării ședinței: Primăria Bravicea, Sala de Ședințe

A se vedea și: