(Raport) Construcția rețelelor de apeduct conectate la sonda artezi...

Stiri Image
24.01.2023
Evenimente

(Raport) Construcția rețelelor de apeduct conectate la sonda arteziană Cangea în satul Bravicea

Proiectul de dezvoltare locală „CONSTRUCȚIA REȚELELOR DE APEDUCT CONECTATE LA SONDA ARTEZIANĂ CANGEA ÎN s. BRAVICEA, r-nul CĂLĂRAȘI”, este finanțat în cadrul Programului „Satul European” din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală în perioada anilor 2022–2023.

  • Valoarea proiectului constituie suma de 5 079 616,57 lei
  • Contribuția Primăriei Bravicea – 8 400 lei
  • Rețelele de apeduct vor avea o lungime de 17 km
  • Lucrările de construcție a rețelelor de apă vor fi efectuate de către S.R.L. „HIDRO Servicii” (administrator, Gheorghe JEREGHI)
  • Responsabilul tehnic al proiectului – dl Ilie COROBCĂ
  • Data începerii lucrărilor: 15.11.2022
  • Data finisării lucrărilor: 01.08.2023.

Conform Raportului trimestrial de progres al Proiectului de dezvoltare locală „Construcția rețelelor de apeduct conectate la sonda arteziană Cangea în s. Bravicea, r-nul Călărași” din cadrul Programului Național „Satul European”, ediția I, prezentat de către Primăria Bravicea Oficiului Național de dezvoltare Regională și Locală, pentru perioada de raportare 1 octombrie – 31 decembrie 2022, s-a executat construcția rețelelor de alimentare cu apă din regiunea Cangea pe o lungime de 4,95 km, fiind întocmit procesul-verbal de executare a lucrărilor.

În baza indicatorilor de rezultat din Raport, progresul atins în perioada de referință pentru indicatorul de produs, „populația deservită” este în număr de 316 persoane. 1100 oameni urmează a fi conectați la rețeaua de apeduct până la 1 august 2023, data finalizării proiectului.

Suma totală a proiectului constituie 5 130 313,57 lei, care include și remunerarea responsabilului tehnic.

Valoarea efectiv executată și suma achitată operatorului economic de către APL Bravicea este de 1 765 893,11 lei. Mijloacele financiare au fost oferite de către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

A se vedea și: