Din 1 septembrie – ȘCOALA ALTFEL

Stiri Image
17.08.2020
Știri

Din 1 septembrie – ȘCOALA ALTFEL

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis reluarea din 1 septembrie 2020 a procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ din tară, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției,  conform „Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituției de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19”.

Se relansează procesul educațional și în cadrul I.P. Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din satul Bravicea, începând cu data de 1 septembrie 2020.

Din cele 7 modele de începere a anului școlar propuse de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, instituția dată a ales două:

Modelul 4: „Învățarea de tip hibrid”, pentru ciclul gimnazial, care presupune împărțirea clasei în două grupe: pe rând o zi elevii vin la școală, o zi se fac lecții online.

Modelul 7: „Învățarea mixtă”, pentru ciclul primar, model care presupune îmbinarea a două sau trei dintre cele șapte.

În instituție au fost luate următoarele măsuri de protecție pentru organizarea procesului educațional în contextul epidemiologic al COVID–19:

  1. Au fost organizate spațiile educaționale: s-au creat în interiorul instituției de învățământ (curte, coridoare, cantină etc.) a circuitelor clare, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul instituției și de părăsire a instituției, facilitând păstrarea unei distanțe între persoane de cel puțin 1,5 metri pe tot parcursul prezenței în instituția de învățământ.
  2. S-au organizat spațiile în clase – fiecare elev va ocupa zilnic același loc în bancă la o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți (în față spate și lateral).
  3. A fost elaborat un plan de curățenie și dezinfecție a spațiilor. Va fi asigurată  dezinfecția mâinilor atât pentru elevi cât și pentru personalul instituției cu antiseptic avizat pe bază de alcool înainte de fiecare intrare în instituție și sala de curs. Dispenserele cu antiseptic pe baza de alcool vor fi amplasate în locuri vizibile și ușor accesibile în interiorul încăperii.
  4. Se vor efectua instruiri periodice cu elevii și angajații instituției.
  5. Se va asigura că elevii să nu utilizeze în comun obiecte precum pahare, tacâmuri, pixuri, creioane, caiete, telefoane mobile etc.
  6. Sala de bibliotecă va fi utilizată individual numai cu scopul de a primi sau a returna literatura împrumutată.
  7. Cu privire la servirea alimentelor au fost adoptate măsuri igienico-sanitare stricte, precum și măsuri de prevenție pentru infecția COVID-19 (de distanțare fizică, echipament protecție, igienizare, dezinfecție, instruire).
  8. Alimentația elevilor  va fi organizată conform normelor sanitare în vigoare. Meniurile model fiind coordonate în modul stabilit.

 

Dînga Rodica

Președintele Asociației Obștești „Părinții în Sprijinul Învățământului”