Componența comisiilor

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului Local Bravicea


Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

  1. identifică și examinează problemele din domeniul lor de activitate care necesită soluționare de către consiliu;
  2. analizează proiectele de decizii ale consiliului și prognozează consecințele realizării acestora;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
  4. se pronunță asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisiile de specialitate îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin regulamentul de constituire și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea țin de domeniul de activitate al comisiilor.

Comisia consultativă de specialitate pentru probleme în buget și finanțe

Președinte: Dînga Rodica
Secretar: Cogîlniceanu Antonina
Membri: Ursachi Vasile, Harea Vasile, Popa Constantin


Comisia consultativă de specialitate pentru probleme funciare, ecologie și urbanism

Președinte: Boțan Vasile
Secretar: Popa Constantin
Membri: Harea Constantin, Melnic Ilie, Brînză Vasile


Comisia consultativă de specialitate de drept și disciplină

Președinte: Iurco Serghei
Secretar: Popa Oleg
Membri: Harea Vasile, Ionel Alexandru, Ursachi Vasile


Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale, educație și cultură

Președinte: Ionel Alexandru
Secretar: Godovaniuc Elena
Membri: Melnic Ilie, Cogîlniceanu Antonina, Boțan Vasile


Comisia administrativă

Președinte: Uncu Nina, asistent social
Secretar: Popa Serghei, specialist RRF
Membri:
Vulpe Parascovia, director grădiniță
Batcu Silvia, director adjunct pentru educație al gimnaziului
Popa Oleg, consilier
Harea Constantin, consilier
Harea Vasile, consilier


Comisia multidisciplinară

Președinte: Zatic Alexei, primar
Secretar: Dînga Rodica, consilier
Membri:
Harea Alexandru, ofițer superior de sector
Tănase Mihail, director IMSP „Centrul de Sănătate Bravicea”
Țîmbal Rostislav, paroh
Batcu Silvia, director adjunct pentru educație al gimnaziului


Comisia pentru protecția drepturilor copiilor

Președinte: Batcu Silvia, directorul adjunct pentru educație al gimnaziului
Secretar: Dînga Rodica, consilier
Membri:
Uncu Nina, asistent social
Harea Alexandru, ofițer superior al sectorului de poliție
Vulpe Parascovia, director grădiniță
Cogîlniceanu Antonina, consilier
Boțan Vasile, consilier


Actualizat la: 18.12.2020