Componența comisiilor

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului sătesc Bravicea


Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

  1. identifică și examinează problemele din domeniul lor de activitate care necesită soluționare de către consiliu;
  2. analizează proiectele de decizii ale consiliului și prognozează consecințele realizării acestora;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
  4. se pronunță asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisiile de specialitate îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin regulamentul de constituire și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea țin de domeniul de activitate al comisiilor.

Comisia consultativă de specialitate pentru probleme în buget și finanțe

Președinte: Dînga Rodica;
Secretar: Cogîlniceanu Antonina;
Membri: Ursachi Vasile, Harea Vasile, Popa Constantin.


Comisia consultativă de specialitate pentru probleme funciare, ecologie și urbanism

Președinte: Boțan Vasile;
Secretar: Popa Constantin;
Membri: Harea Constantin, Melnic Ilie, Brînză Vasile.


Comisia consultativă de specialitate de drept și disciplină

Președinte: Iurco Serghei;
Secretar: Popa Oleg;
Membri: Harea Vasile, Ionel Alexandru, Ursachi Vasile.


Comisia consultativă de specialitate pentru probleme sociale, educație și cultură

Președinte: Ionel Alexandru;
Secretar: Godovaniuc Elena;
Membri: Melnic Ilie, Cogîlniceanu Antonina, Boțan Vasile.


Comisia administrativă

Președinte: Uncu Nina (asistent social);
Secretar: Popa Serghei (specialist RRF);
Membri: Vulpe Parascovia (director grădiniță), Batcu Silvia (director adjunct pentru educație al gimnaziului), Popa Oleg, Harea Constantin, Harea Vasile.


Comisia multidisciplinară

Președinte: Zatic Alexei (primar);
Secretar: Dînga Rodica;
Membri: Harea Alexandru (ofițer superior de sector), Tănase Mihail (director IMSP „Centrul de Sănătate Bravicea”), Țîmbal Rostislav (paroh), Batcu Silvia (director adjunct pentru educație al gimnaziului).


Comisia pentru protecția drepturilor copiilor

Președinte: Batcu Silvia (directorul adjunct pentru educație al gimnaziului);
Secretar: Dînga Rodica;
Membri: Uncu Nina (asistent social), Harea Alexandru (ofițer superior de sector), Vulpe Parascovia (director grădiniță), Cogîlniceanu Antonina, Boțan Vasile.


Actualizat la: 28.9.2021